SMART-mål

Ekstra værktøj:

Øvelse: Papirsflyveren

Øvelse: Mr. Potatohead

5 x hvorfor

Få ekstra viden

Er forbedringsarbejdet nyt for dig?

Tag det nationale e-læringskursus, som du finder på Plan2Learn.


Har du spørgsmål?

Så send en mail til en konsulent i forbedringsteamet: