Regionerne og Danske Regioner har udarbejdet fem nationale forløbsbeskrivelser for indlæggelser i Psykiatrien.

De nationale forløbsbeskrivelser retter sig mod voksne patienter, som indlægges på en psykiatrisk afdeling (se nederst på siden). De beskriver centrale elementer i forhold til målgruppen for den enkelte forløbsbeskrivelse men er ikke en udtømmende liste for sundhedsfaglige aktiviteter under en indlæggelse.

Forløbsbeskrivelserne skal ses som en videreførelse af arbejdet med ambulante pakkeforløb i psykiatrien. Modsat pakkeforløbene tager forløbsbeskrivelserne dog ikke udgangspunkt i patientens diagnose men grupperes i stedet efter problemstillinger, der kræver ensartet behandling på tværs af diagnosegrupper.

Regionale forløbsbeskrivelser

I Region Midtjylland er der udarbejdet regionalt tilpassede forløbsbeskrivelser med udgangspunkt i de nationale forløbsbeskrivelser. De regionale forløbsbeskrivelser er opsat som flowdiagrammer, der viser, hvornår de enkelte sundhedsfaglige indsatser bør være i gangsat.

Se dette forståelsespapir for en uddybende forklaring af flowdiagrammerne.

Spørgsmål og svar

Nedenfor kan du få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med introduktionen i forløbsbeskrivelserne på de psykiatriske afdelinger.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte Tommy Viig Hansen eller Anne Foged Christensen.

Regional evaluering

Psykiatrien i Region Midtjylland foretog i efteråret 2001 en regional evaluering af arbejdet med at implementere forløbsbeskrivelserne. 

Nationale forløbsbeskrivelser

De fem nationale forløbsbeskrivelser er udarbejdet i foråret 2019, i et samarbejde mellem regionerne og Danske Regioner. Arbejdet begyndte dog allerede i 2012 med godkendelsen af ni ambulante pakkeforløb for voksne.

 

Du kan holde dig opdateret om udviklingen af forløbsbeskrivelserne på Danske Regioners hjemmeside.

National evaluering

I foråret 2022 deltog mere end 100 klinikere fra hele landet i en national evalueringskonference. Formålet var at videndele omkring implementeringen af forløbsbeskrivelserne i de enkelte regioner.

På konferencen var der særligt fokus på fem omårder:

  1. Harmonisering
  2. De rette forløb
  3. Understøtte kvaliteten
  4. Sammenhæng og patientinddragelse
  5. Tværregionale mål og succeskriterier