Hvad tilbyder vi og hvad gør vi

 • Information om psykisk sygdom og behandlingen i psykiatrien
 • Information om de tilbud, der findes til mennesker med en psykisk sygdom og deres pårørende
 • Afholder, i samarbejde med kommunerne, ca. 30 årlige temaaftener fordelt i hele regionen, om psykisk sygdom og psykiatrien
 • Udarbejder informationspjecer, til udlevering på behandlingsstederne, om de psykiatriske diagnoser
 • Samarbejder med regionens kommuner om tilbud for alle pårørende
 • Udarbejder og står bag den del af psykiatriens hjemmeside, som retter sig mod brugere og pårørende
 • Deltager aktivt i den landsdækkende indsats En af Os, hvis formål er at mindske tvivl, tavshed og tabu om psykisk sygdom
 • Inddrager frivillige i formidlingsarbejdet, der retter sig mod f.eks. uddannelsesinstitutioner og sundhedsfagligt personale

Hvad er vores vision

PsykInfo Midt understøtter psykiatriens vision "Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser". Det gør vi ved i 2017 at fokusere på at:

 • Udbygge eksisterende samarbejder med psykiatriske afdelinger, kommuner og foreninger samt tage initiativ til nye partnerskaber
 • Fremme mulighederne for netværk og dialog mellem borgerne
 • Være sparringspartner og rådgiver for andre, som understøtter PsykInfo Midts mission
 • Involvere patienter eller pårørende i alle arbejdsprocesser og ydelser

Hvad er vores mission

 • At øge viden, mindske fordomme og nedbryde tabuer om psykisk sygdom
 • Hjælpe psykisk syge og deres pårørende med at mestre sygdom
 • Bidrage til at forebygge psykisk sygdom og mental mistrivsel

Tilmeld dig PsykInfo Midt nyhedsmail

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en månedlig mail om:

 • Kommende temaaftener og arrangementer    
 • Links til ny viden om psykiske sygdomme
 • Nyt om film, bøger og podcasts om psykisk sygdom
Tilmeld nyhedsmailen

Kontakt

Jesper Dessau

Konsulent for PsykInfo Midt

Mail: jesdes@rm.dk

Telefon: 2026 5456

Jette Dupont Lauritsen

Konsulent for PsykInfo Midt

Mail: jetlur@rm.dk

Telefon: 3062 1687

Louise Madsen

Konsulent for PsykInfo Midt

Mail: loumad@rm.dk

Telefon: 2494 2182

Adresse

PsykInfo Midt

Tingvej 15A, Postboks 36

8800 Viborg

Mail: psykinfo@rm.dk