Regionsfunktioner og højt specialiseret funktion

I sundhedsvæsnet skelnes der generelt mellem udredning og behandling på to forskellige niveauer, henholdsvis et basisniveau og et udvidet niveau. Det udvidede niveau indebærer en højere grad af faglig specialisering.

I specialeplanen m.v. betegnes de to niveauer som henholdsvis hovedfunktioner og specialiserede funktioner (regionsfunktioner og højt specialiseret funktion).

Læs mere på Psykiatriens intranet

Specialiserede funktioner – Voksenpsykiatri

Fakta

Hovedfunktioner

Som udgangspunkt behandles sygdomme, der forekommer hyppigt og som ikke er komplekse på hovedfunktions-niveau. Behandlingen kan varetages flere mange steder i landet og i den enkelte region.

Specialfunktioner

Sygdomme, der er meget komplekse, behandles som udgangspunkt på specialfunktions-niveau. Her skelnes mellem to niveauer:

  • Regionsfunktion: Behandlingen udbydes kun ét eller få steder i den enkelte region, da det typisk vil dreje sig om sygdomme, der ikke forekommer så ofte eller fordi der er brug for særlig faglig kompetence. Behandlingen varetages derfor af en specialiseret enhed, som borgere fra regionen kan henvises til.
  • Højt specialiseret funktion: Behandlingen udbydes kun ét eller få steder i landet, enten fordi der er tale om sygdomme, der forekommer sjældent, eller fordi helt særlige ressourcer er påkrævet. Der kan derfor være tilfælde, hvor henvises på tværs af regioner.

    Som hovedregel henvises der som udgangspunkt til behandling på hovedfunktions-niveau. Ved behov kan der via hovedfunktionen henvises til behandling på specialiseret niveau (regionsfunktion eller højt specialiseret funktion).

Du kan læse mere på intranettet (Siden kan kun tilgåes af ansatte i Region Midtjylland).

Kontakt

Kontakt - Team for regionsfunktioner i Afdeling for Psykoser 

Rasmus Holm
Faglig leder
Specialpsykolog i psykiatri
Tlf.: 2491 1807 (Kan kontaktes alle hverdage kl. 8.00 - 10.00)
Mail: rasmholm@rm.dk

Kan kontaktes for råd og vejledning vedr. brug af regionsfunktion samt afklaring af niveau for forespørgsel og henvisningsproces. Ved diagnostisk tvivl anbefales generelt tilsynsrekvisition om second opinion. Dette mhp. at kunne tilbyde en så nuanceret vurdering som muligt.

Kontakt - Regionsfunktioner i Afdeling for Depression og Angst 

Christian Ludvig Lisby Kraft
Lægeansvarlig
Mail: christian.kraft@rm.dk

Kan kontaktes for råd og vejledning vedr. brug af regionsfunktion samt afklaring af niveau for forespørgsel og henvisningsproces.

Kontakt - Psykiatristaben

Tobias Abell Nielsen
AC-planlægger
Tel. 3056 4586