Retspsykiatrisk Afdeling uddanner årligt 50 sygeplejestuderende fra VIA University College.

De studerende er i klinisk uddannelse på vores afsnit og klinikker i Skejby. 

Vi har studerende fra 4 og 6 semester. Herudover er det muligt at samarbejde med os i forbindelse med valgfag og bachelorprojekter.