Forskning i Psykiatrien er fordelt på fire forskningsenheder. Alle enheder holder til ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby.

De fire enheder varetager selvstændige projekter men arbejder også sammen på tværs for at opnå ny viden om psykisk sygdom og skabe bedre behandling.

Der er også forskningsaktivitet i Regionspsykiatrien Gødstrup. Der er dog ingen forskningsenhed i Gødstrup, så aktiviteterne er organisatorisk forankret i en af de fire afdelinger i Skejby.

Forskningen spænder vidt, og der er hele tiden nye projekter i udvikling.

Læs om udvalgte forskningsprojekter i Psykiatrien

Forskerne i enhederne har som regel tilknytning til både Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Nogle forskere er fuldtidsansat i enhederne, mens andre har en delt ansættelse mellem forskning og klinik.

Mød vores forskere i Psykiatrien