Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer forskning højt. For vi har brug for mere viden om psykisk sygdom og om, hvordan vi forebygger, udreder og behandler bedst muligt. Samtidig skal forskernes viden mere effektivt overføres fra videnskabelige publikationer til behandlerens kontakt med patienten og de pårørende.

Vores forskning er afgørende for, at vi lykkes med Psykiatriens overordnede vision om at skabe længere og bedre liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser.

Psykiatrien i Region Midtjylland bedriver i dag forskning på højt internationalt niveau og er inden for flere områder medvirkende til at skabe nye evidensbaserede standarder. Vi vil de kommende år arbejde på at styrke forskningsområdet endnu mere, og derfor arbejder vi lige nu med at formulere en ambitiøs forskningsstrategi, der skal vise vejen for forskningen de kommende år.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.