I Psykiatriens patient- og pårørendepanel samarbejder patienter, pårørende og medarbejdere i Psykatrien.

Vi søger patienter og pårørende

Vi vil rigtig gerne udvikle psykiatrien sammen med dem, der skal bruge den – vores patienter og pårørende. Og derfor søger vi medlemmer til vores patient- og pårørendepanel.

Seks hverdage om året mødes panelet fra 15-17.30. Sammen spiser vi aftensmad og hygger os. Ud over de faste møder kan medlemmerne fra panelet også deltage i arbejdsgrupper med Psykiatriens medarbejdere og ledere.

Arbejdet er frivilligt, men vi sørger for god forplejning til møderne, og du får selvfølgelig betalt din kørsel til og fra mødet eller din tog- eller busbillet

Lyder det som noget for dig? Så send os din ansøgning med det samme! Du skal bare udfylde skemaet her: https://bit.ly/patientparoerendepanel.  

Husk at notere dine kontaktoplysninger først i skemaet, ellers får vi svært ved at få fat på dig. Der er ansøgningsfrist den 18. december. Vi holder forventningssamtaler med udvalgte ansøgere i uge 1 og 2.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Hvem er vi?

Panelets opgave er at lytte til, hvad der rører sig i Psykiatrien, arbejde med konkrete emner og deltage i arbejdsgrupper, hvor de i fællesskab udvikler nye løsninger.

Psykiatrien inddrager panelets råd, når der træffes beslutninger og panelet indgår som ligeværdige parter i de emner, de er en del af.

Panelmedlemmernes rolle er at repræsentere patienterne og de pårørende. Panelets medlemmer udvælges ud fra forskellige parametre, som skal sikre spredning geografisk, på uddannelsesniveau, køn, alder og diagnose.

Panelet består af ti patienter, fem pårørende, to suppleanter og tre medarbejdere fra Psykiatrien, bl.a. sygeplejefaglig direktør Claus Graversen.

De har bl.a. udarbejdet "5 anbefalinger til god inddragelse af patienter", som tager udgangspunkt i panelmedlemmernes egne erfaringer som patienter og pårørende i Psykiatrien i Region Midtjylland. De er lavet til medarbejderne i Psykiatrien, så de kan blive endnu bedre til at hjælpe patienterne.