En fysioterapeut i psykiatrien arbejder med både indlagte og ambulante patienter, og opgaverne er mange:

  • Individuel undersøgelse og behandling
  • Kropsterapi i form af bl.a. B-BAT
  • Superviseret fysisk aktivitet
  • Somatisk fysioterapi /genoptræning
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Psykoeducation og diagnostisk udredning
  • Diverse gruppe- og holdtilbud, for eks. Angstgruppe og B-BAT gruppe og PTSD-gruppe
  • Medvirke til at nedbringe brugen af tvang

Ergoterapeuterne har fokus på mestring af dagligdagen og meningsfulde aktiviteter, individuelt og i grupper. Ergoterapeuten varetager opgaver inden for funktionsudredning og behandling i både akutte patientforløb og længerevarende rehabiliteringsforløb. Ergoterapeuterne spiller også en aktiv rolle i anvendelse af metoder til nedbringelse af tvang, for eksempel sanseintegration.

Uddannelserne

Uddannelserne til ergo- og fysioterapeut er professionsbacheloruddannelser, der hver især varer 3½ år. Du kan tage begge uddannelser i både Aarhus og Holstebro.

Uddannelserne veksler imellem teoretisk og klinisk undervisning. Psykiatrien er uddannelsessted for mange forskellige uddannelsessøgende, og du kommer derfor til at arbejde sammen med forskellige faggrupper i et inspirerende læringsmiljø. Det giver gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

De kliniske undervisningssteder fordeles via professionshøjskolernes praktikportal.

Fysioterapeutstuderende modtages i psykiatrien på 4. og 6. semester, primært i AUH Psykiatrien og som noget nyt også i Regionspsykiatrien Gødstrup.

Ergoterapeutstuderende modtages i psykiatrien på 4. og 5. semester, enkelte steder på 2. og 6. semester. Alle de regionale afdelinger modtager ergoterapeutstuderende.

Du kan læse mere på de enkelte afdelingers hjemmeside her:

Til bachelorprojekter tilbyder vi at hjælpe de studerende med inspiration og afgrænsning af emne, hjælp til litteratursøgning og vejledning omkring det faglige indhold. 

Jobrotation og vikarjob for sygeplejersker

Har du lyst til at snuse til psykiatrien inden du beslutter dig for at søge fast arbejde på en psykiatrisk afdeling, kan et vikarjob eller et jobrotationsforløb være noget for dig. 

Få mere information om jobrotation og vikarjobs i behandlingspsykiatrien.

Mangler du oplysninger? 

Du er velkommen til at skrive en mail med dine spørgsmål til uddannelsesansvarlig ergoterapeut Lisbeth Nielsen eller uddannelsesansvarlig fysioterapeut Birgit Linnet Clemmensen.