Forskning til gavn for patienter

Vi forsker for at kunne løfte morgendagens forebyggelse, udredning, diagnostik og behandling. Vi forsker for i videst muligt omfang at skabe og sikre lighed i sundhed for patienter med psykisk sygdom. I sidste ende forsker vi for at skabe længere og bedre liv til flere med psykisk sygdom.

Der er et presserende behov for ny viden og bedre behandlingstilbud i sundhedsvæsenet, især med den stigende belastning og overdødelighed blandt patienter med psykisk sygdom. Vi har et stort ansvar for at sikre, at forskningen kan næres, vokse og skabe endnu mere udvikling de kommende år.

Med omkring 100 talentfulde og erfarne forskningsaktive medarbejdere og dobbelt så mange medarbejdere engageret i forskning, står vi på et solidt fundament. Forskningsstrategien sætter ambitiøse og konkrete mål for, hvordan vi styrker forskning inden for det voksenpsykiatriske og børne- og ungdomspsykiatriske speciale.

Vores forskningsstrategi for 2024-2028 har to fokusområder – hvad vi skal forske i, og hvordan vi skaber gode forskningsbetingelser.

Forskningsområder

Vi udvælger konkrete forskningsområder, hvor Psykiatrien søger videnskabelige gennembrud til gavn for klinisk praksis inden for børne- og ungdomspsykiatri samt voksenpsykiatri.

Læs om de fem forskningsområder.

Gode rammer

Vi udvælger og igangsætter handlinger, der sikrer optimale betingelser for forskningen og styrker sammenhængen til klinik og samarbejdspartnere.

Læs mere om de fem områder, der skal sikre gode rammer. 

Forskningsstrategi

I Psykiatrien i Region Midtjylland forsker vi for vores patienter.

Vi ønsker med vores forskningsstrategi at sætte ambitiøse og konkrete mål for, hvordan vi styrker forskningen. Vi vil være de bedste til at omsætte ny viden til praksis til gavn for patienter og pårørende.

God læselyst!

Læs Forskningsstrategien 2024-2028