Der er i psykiatrisk regi i Region Midtjylland mulighed for at få patienter set ELEKTIVT eller AKUT ('subakut' begreb er udgået).

Akutte henvisninger, henvisninger til hurtig ambulant vurdering samt henvisninger til Mobilteam og Klinik for Selvmordsforebyggelse skal ikke via PCV, men sendes direkte til AKUT lokationsnummer. 

VIGTIGT: Akutafdelingen skal kontaktes telefonisk, inden akutte henvisninger sendes.

Kontakt

Adresse

Psykiatriens Centrale Visitation

Christian 8.s Vej 2B

8600 Silkeborg

Telefon

Tlf: 7847 2750

Telefontid: Kl. 9-11 og 13-14

Mail

pcv@regionmidtjylland.dk

En mail til ovennævnte adresse må kun indeholde personoplysninger, hvis den sendes krypteret til os, f.eks. fra en kommune.

Der må ikke være personoplysninger i emnefeltet.

Send sikker mail som borger

Skriv sikkert til PCV via borger.dk.

Send sikker mail fra privat virksomhed

Skriv sikkert til PCV