Kvalitetsdagsordenen for sundhedsvæsenet handler om at skabe mest mulig sundhed for pengene der er til rådighed.

Kvalitetsbegrebet omfatter ikke alene effekten af en given behandling, men evnen til at sikre et godt samlet behandlingsforløb.

Der fokuseres på vi lever op til borgernes forventninger om et sundhedsvæsen præget af inddragelse og kvalitet.