Hvem er vi?

Panelets opgave er at lytte til, hvad der rører sig i Psykiatrien, arbejde med konkrete emner og deltage i arbejdsgrupper, hvor de i fællesskab udvikler nye løsninger.

Psykiatrien inddrager panelets råd, når der træffes beslutninger og panelet indgår som ligeværdige parter i de emner, de er en del af.

Panelmedlemmernes rolle er at repræsentere patienterne og de pårørende. Panelets medlemmer udvælges ud fra forskellige parametre, som skal sikre spredning geografisk, på uddannelsesniveau, køn, alder og diagnose.

Panelet består af ti patienter, fem pårørende, to suppleanter og tre medarbejdere fra Psykiatrien, bl.a. sygeplejefaglig direktør Claus Graversen.

Anbefalinger fra panelet

Panelet har bl.a. udarbejdet "5 anbefalinger til god inddragelse af patienter", som tager udgangspunkt i panelmedlemmernes egne erfaringer som patienter og pårørende i Psykiatrien i Region Midtjylland. De er lavet til medarbejderne i Psykiatrien, så de kan blive endnu bedre til at hjælpe patienterne.