Socialrådgiveruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse på 3½ år. Praktikperioden på 5 måneder ligger på 7. modul.

Psykiatrien har enkelte praktikpladser til socialrådgiverstuderende, både i voksenpsykiatrien og i børne- og ungdomspsykiatrien. Her kommer du til at arbejde sammen med forskellige faggrupper i et inspirerende læringsmiljø, som giver store muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Er du interesseret i psykiatrien som praktiksted skal du kontakte studievejlederen på dit uddannelsessted, som har en oversigt over de godkendte praktiksteder.

Eksempel for praktiksteder her: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Skejby

Uddannelsen i Region Midtjylland foregår på VIA i enten Holstebro og Aarhus. Du kan også tage socialrådgiveruddannelsen som netbaseret uddannelse, der er tilknyttet Aarhus VIA.

Læs mere om uddannelsen her:

VIA University College, Socialrådgiver