Her kan du finde materialer til brug i klinikken. Materialerne er udviklet af forskere i Psykiatrien i Region Midtjylland.

Lige nu kan du finde patient-spørgeskemaet ASAQ samt en ABC-udgave af interviewguide og rating kriterier til 17-item versionen af Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17).

Siden vil løbende blive opdateret med skemaer, guides m.m.