Organisation

MED-organisationen:

Du kan kontakte HMU’s formandskab, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til HMU.

Formand for HMU

Hospitalsdirektør

Tina Ebler

Mail: tinebl@rm.dk

Telefon: 2785 4484

Næstformænd for HMU

FTR

Henrik Ørskov Larsen

Mail: henrilse@rm.dk

Telefon: 2094 2571

TR

Peder Appel Würtz

Mail: peder.wuertz@psykiatrien.rm.dk

Telefon: 2177 8789

Kontaktperson for spørgsmål vedr. HMU

Kim Centio

Psykiatristaben

Specialkonsulent

Mail: kim.centio@ps.rm.dk

Telefon: 2933 5766

Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i HMU Psykiatrien
den 7. december 2023 kl. 10:00
i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

 


Sagnr.: 1-13-3-83-22

1. Godkendelse af dagsorden og referater (10.00-10.05)

Det indstilles, at HMU

 • godkender dagsorden for mødet
 • godkender vedlagte referat

Sagsfremstilling


Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-74-23

2. Skriftlig orientering om igangsat projekt om automatisering (10.05)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen om arbejdet med digitalisering af arbejdsgange og opgaver på det administrative område i Psykiatrien til efterretning


Sagsfremstilling

Der er aktuelt et stor fokus på at reducere de administrative ressourcer på sundhedsområdet samtidig med, at der også er mangel på klinisk personale i afdelingerne.


Der er derfor i Psykiatrien igangsat et arbejde med at se på mulighederne for at forenkle arbejdsgange og reducere de ressourcer, der bruges til løsning af administrative opgaver, gennem udvikling af nye digitale løsninger.


Digitale løsninger kan handle om udvikling af robotløsninger (RPA), udvikling af digitale blanketter eller andre digitale løsninger, der har til formål at reducere den tid , der anvendes på løsning af administrative opgaver.


Det forventes, at disse løsninger vil betyde at der kan frigøres tid i Psykiatristaben og i de kliniske afdelinger.


Som et eksempel på en aktuel digital løsning, er udvikling af digitale kursusblanketter, til ansøgning om deltagelse i kursus/uddannelse - med automatisk orientering til vagtplanlægger om at medarbejder skal på kursus og hvornår. Der er en samlet forventet tidsbesparelse i hele psykiatrien svarende til 3 stillinger fordelt på både administrative medarbejdere, kliniske medarbejdere og ledere i de kliniske afdelinger. Tid der kan anvendes til andre opgaver og ikke mindst kliniske opgaver i afdelingerne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-83-22

3. Orientering fra seneste RMU møde (10.05-10.10)

Det indstilles, at HMU

 • tager orientering til efterretning

Sagsfremstilling

Der blev afholdt ekstrordinært RMU-møde den 21. november. Der gives en kort mundtlig orientering fra mødet.


Dagsordener og referater kan ses i First Agenda og på hjemmesiden: http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/medhjemmeside/regions-medudvalget/dagsordner/

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

4. Aktuelle byggerier (10.10-10.15)

Det indstilles, at HMU

 • tager orienteringen til efterretningDet indstilles, at HMU 15. juni 2022, pkt. 8:

 • tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives en kort mundtlig status på aktuelle byggerier i Psykiatrien

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-75-18

5. Arbejdsmiljødrøftelsen 2023 (10.15 - 15.00)

Det indstilles, at HMU

 • deler, hvad der har påvirket "mit" arbejdsmiljø positivt i det forgangne år 
 • tager tilbagemelding på udvalgte arbejdsmiljøindsatser og datapakken til efterretning med mulighed for kommentarer
 • tager oplæg fra RP Midt og RP Gødstrup til efterretning og deler, hvad der kan tages med videre
 • drøfter og tilbagemelder jf. de "Tematiske drøftelser" (gruppedrøftelser).

Sagsfremstilling

I henhold til Region Midtjyllands MED-aftale skal der hvert år i HMU afholdes en arbejdsmiljødrøftelse.

Det følger af MED-aftalen, at skal HMU arbejde strategisk med enhedens arbejdsmiljøindsatser. Det vil sige, at HMJU skal følge op på målsætninger og fokusområder indenfor arbejdsmiljøtiltag, fastsætte nye for den kommende periode samt forholde sig til, hvorledes HMU bedst kan understøtte LMU'ernes indsatser.


En sådan årlig Arbejdsmiljødrøftelse skal afholdes på alle niveauer i MED-systemet. LMU'erne arbejder således efterfølgende videre med deres lokale arbejdsmiljødrøftelser i henhold til egne lokale data, men inden for en ramme af Psykiatriens Arbejdsmiljøhandleplan.

HMU har til arbejdsmiljødrøftelsen i 2022 besluttet, at Arbejdsmiljøhandleplanen for Psykiatrien skal være toårig. Handleplanen vil således blive endelig drøftet til HMU's arbejdsmiljødrøftelse i 2024 mhp. den næste toårige periode.


Plan for dagens drøftelser:

Efter den indledende deling af positive historier vil formanden for Underudvalget kort redegøre for udvalgte data og indsatser.

Her efter vil der være kortere indlæg fra RP Gødstrup og RP Midt (oplæg fra workshops fra Arbejdsmiljøtemadagen).

I anden halvdel af arbejdsmiljødrøftelserne gennemføres "Tematiske drøftelser" med udgangspunkt i udvalgte temaer fra Underudvalget. OBS på at denne halvdel i arbejdsmiljødrøftelserne kræver en særlig forberedelse for HMU-deltagerne forud for mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-135-21

6. Check-out (15.00 - 15.05)

Det indstilles, at HMU

 • drøfter eventuelt
 • beslutter hvad der skal deles fra HMU drøftelserne
 • evaluerer mødet


Sagsfremstilling


Tilbage til toppen
Revideret 27-06-2022