Forudsigelse af Type 2 diabetes

Psykiatriske patienter har hyppigere type 2 diabetes end den generelle befolkning, og de mister flere raske leveår. En del af forklaringen er, at der går længere tid fra de udvikler symptomer til at de bliver diagnosticeret.

Psykiatriske patienter har hyppigere type 2 diabetes end den generelle befolkning, og de mister flere raske leveår.

Læs mere ...

Udvikling af funktionelle lidelser

Projektets overordnede formål er at undersøge forskellige facetter af udviklingsforløbet af funktionelle symptomer.

Det kan være potentielle tidlige risikofaktorer for udvikling af vedvarende symptomer, trans-generationel transmission og langsigtede negative konsekvenser.

Læs mere ...

Basic Body Awareness Therapy

Basic Body Awareness Therapy har til formål at bedre bevægekvalitet, herunder at bedre balance, frihed og koordination i bevægelser og vejrtrækning.

I behandlingen arbejdes der med enkle øvelser i stående, siddende og liggende i et roligt tempo med mange gentagelser.

Læs mere ...

E-sport i rehabiliteringen

Forskningsprojektet skal dokumentere effekterne af at bruge e-sport som behandling i retspsykiatrien. Behandlingsmålene er at øge fællesskabsfølelsen mellem patienterne, styrke behandlingsalliancen, mindske isolationsfølelse og øge patienternes sociale kompetencer.  

Læs mere...

Forekomst af blodbårne vira

Blodbårne vira som hepaititis B, C og HIV forekommer hyppigere hos personer med svær psykisk sygdom. Projektet undersøger forekomsten af smitte og smitteveje.

Læs mere...

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.