Elektive henvisninger - Børn (0 - 17 år)

Børn (0-17 år)

Her kan du finde alle de informationer, du skal bruge, når du skal sende en elektiv henvisning på et barn eller en ung.

Henvisninger må KUN indeholde cpr og data på den henviste patient.

Klik her for at gå til elektive henvisninger til børn.

Elektive henvisninger - Voksne (fra 18 år)

Voksne (fra 18 år)

Her kan du finde alle de informationer, du skal bruge, når du skal sende en elektiv henvisning på en voksen.

Klik her for at gå til elektive henvisninger til voksne.

Om PCV

Psykiatriens Centrale Visitation er en selvstændig enhed i Regionspsykiatrien Midt, der består af et team på syv visitationssygeplejersker, fem visitationssekretærer og en ledende sygeplejerske.

Derudover er der dagligt konference med regionens speciallæger i psykiatri, for at sikre at patienterne visiteres til det rigtige tilbud.

Psykiatriens Centrale Visitations opgave er at modtage og vurdere ikke-akutte henvisninger ud fra målgruppebeskrivelsen for hhv. børn og voksne.

Vurderes patienten at tilhøre målgruppen, visiterer og booker Psykiatriens Centrale Visitation til patientens "bopælsafdeling", i det område hvor patienten bor. 

Vurderes patienten ikke at tilhøre målgruppen, eller henvisningen er mangelfuld, returneres henvisningen. Der sendes brev til henviser og patient med orientering om dette.

Kontakt

Adresse

Psykiatriens Centrale Visitation

Christian 8.s Vej 2B

8600 Silkeborg

Telefon

Tlf: 7847 2750

Telefontid: Kl. 9-11 og 13-14

Mail

pcv@regionmidtjylland.dk

En mail til ovennævnte adresse må kun indeholde personoplysninger, hvis den sendes krypteret til os, f.eks. fra en kommune.

Der må ikke være personoplysninger i emnefeltet.

Send sikker mail som borger

Skriv sikkert til PCV via borger.dk.

Send sikker mail fra privat virksomhed

Skriv sikkert til PCV