Organisering i Psykiatrien

At vi er ét hospital betyder, at vores hospitalsledelse er øverste administrative myndighed og har samme funktion som regionens øvrige hospitalsledelser.

Psykiatriens ledelse består af:

  • Hospitalsdirektør Tina Ebler
  • Lægefaglig direktør Jakob Paludan
  • Sygeplejefaglig direktør Jannie Falk Bjerregård

Psykiatrien har også en samlet Psykiatristab. Bortset fra de fælles ledelses- og administrative enheder er psykiatrien en selvstændig driftsenhed på lige fod med de andre hospitaler i Region Midtjylland.

Psykiatriens interne organisering består af følgende afdelinger hver med deres egne ledelser:

Politisk ledelse øverst

Helt overordnet er det er regionsrådet, der styrer Region Midtjylland og træffer de overordnede beslutninger. Regionsrådet består af 41 folkevalgte politikere.
 
Nogle beslutninger har regionsrådet overladt til forretningsudvalget, som består af 13 regionsrådspolitikere, og en del beslutninger træffes administrativt.

Læs mere