Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt

Alle mennesker kan komme i krise – og det er forskelligt, hvordan vi reagerer, når vi er i en meget presset og vanskelig situation. For nogle mennesker kan det medføre tanker eller planer om selvmord – og får vi som professionelle kendskab til det, bør vi handle.

Selvmordstanker og selvmordsforsøg er altid tegn på, at et menneske er ved at miste kontrollen over sin situation. Tag ansvar ved at vise opmærksomhed – og støt personen iat få den relevante hjælp.

Ved akut fare for selvmord

Borgere i akut selvmordsfare (akut øget selvmordsrisiko) skal ledsages til egen læge eller vagtlæge.

Læs mere her:

Behandling, støtte og rådgivning

Team for Selvmordsforebyggelse er et tilbud om behandling til borgere, der ellers ikke hører til Psykiatriens målgruppe.

 • Vi tilbyder et behandlingsforløb med op til 8 samtaler med en psykolog
 • Der er ikke krav om henvisning for at komme i behandling
 • Målgruppen er borgere, der har alvorlige vedvarende selvmordstanker – eller har forsøgt selvmord
 • Borgere med lettere grader af psykisk sygdom, som ellers ikke tilhører psykiatriens målgruppe kan få hjælp i klinikken. Det kan dreje sig om:
  • tilpasningsreaktioner (på grund af fx svære tab eller store omvæltninger i livet)
  • let til middelsvær depression
  • angstlidelser i lettere grad
  • Tilbuddet er for alle; børn, unge og voksne.
 • Vi tager snarest kontakt til de henviste personer ved at ringe til dem og de får også en invitation i deres e-boks.
 • Herefter bliver de indkaldt til første samtale - så vidt muligt inden for 5 hverdage.
 • Den selvmordsforbyggende intervention omfatter også inddragelse af den selvmordstruedes netværk (pårørende, sagsbehandler m.fl.).
 • Behandlingen er gratis.

Målgruppen

Målgruppen er personer, der befinder sig i en smertefuld situation forårsaget af svære konflikter, belastninger eller tab – og som følge heraf har vedvarende overvejelser eller planer om selvmord/selvskade.

Det kan også være mennesker, der har forsøgt selvmord – eller anden form for selvskade.

Borgere med lettere psykiske lidelser kan hjælpes hos os, men har de en alvorlig psykisk lidelse – eller er der formodning om det, skal de henvises til et andet relevant behandlingstilbud i Psykiatrien.

Borgere, der i forvejen er i psykiatrisk behandling, tilhører ikke målgruppen. Hvis en patient venter på psykiatrisk behandling, bør det pågældende tilbud kontaktes.

Personer med følgende sygdomme/problemstillinger skal henvises til anden behandling:

 • Ikke-psykotiske lidelser, fx personlighedsforstyrrelser eller moderat-svær depression
 • Psykotiske lidelser
 • ADHD eller anden udviklingsforstyrrelse, der ikke er velbehandlet
 • Kronisk suicidalitet, der kan indikere svær psykiatrisk lidelse.

Patienter med alvorlig udviklingsforstyrrelse, udviklingshæmning eller lignende tilhører ikke målgruppen, idet de ikke vil kunne få tilstrækkeligt udbytte af samtaleterapeutisk behandling.

Tidligere patienter kan selv kontakte os

Hvis de aktuelt er i behandling for en psykisk sygdom, er det dog dét tilbud, de skal gøre brug af.

Børn og unge kan også henvises

Målgruppen er børn og unge, hvis selvmordsproblematik er så kompliceret, at den ikke kan afhjælpes i primærsektor alene.

Følgende symptomer/tilstande kan gøre situationen så kompleks, at det er relevant at henvise til Klinik for Selvmordsforebyggelse:

 • Høj grad af impulsivitet
 • Planlægning af selvskade
 • Hyppigt tilbagevendende selvskade og/eller selvmordsforsøg
 • Nedsatte kognitive ressourcer
 • Fysisk sygdom hos patienten
 • Tab af nærtstående
 • Selvmord eller selvmordsforsøg i familien
 • Få netværksressourcer
 • Tidligere traumer / overgreb.

I følgende situationer er det ikke relevant at henvise børn og unge:

 • Overvejende sociale problemer, som kan afhjælpes i primærsektor.
 • Konstateret psykisk lidelse, der gør det relevant at henvise til et behandlingstilbud i børne- og ungdomspsykiatrien.

Henvisning

Hvem kan henvise

Alle kan henvise, herunder:

 • Praktiserende læge
 • Praktiserende speciallæger
 • Vagtlæge
 • Akutmodtagelser og andre afdelinger på somatisk sygehus
 • Psykiatriens ambulatorier og sengeafsnit
 • Borgeren selv og dennes netværk.

Hvilke oplysninger skal henvisningen indeholde?

Følgende skal oplyses:

 • Borgernes navn, cpr-nummer, adresse og et gyldigt telefonnummer, så vi kan tage kontakt til patienten umiddelbart efter visitationen.
 • Gerne telefonnummer til pårørende
 • Evt. diagnose
 • Aktuel selvmordsproblematik; (selvmordstanker? selvskade? selvmordsforsøg? årsager hertil?)
 • Vurderet selvmordsrisiko
 • Evt. medicin
 • Evt. tidligere behandling
 • Sociale forhold
 • Oplysninger om evt. nuværende eller tidligere misbrug
 • Vurdering af andre relevante tiltag, (fx støtte/rådgivning i kommunalt regi)

- samt oplysninger om, hvad der er aftalt med patienten vedrørende evt. opfølgning.

Direkte henvisning

Henvisningen skal ikke ske over PCV, men direkte til Team for Selvmordsforebyggelse:

Telefon: 7847 4500

Tag ansvar hvis patienten takker nej

Tag ansvar for, at mennesker i krise ved, hvem de kan kontakte, hvis de har brug for hjælp.

Nogle af de patienter, der kan henvises til Team for Selvmordsforebyggelse, ønsker af forskellige årsager ikke at komme i behandling hos os.

I de tilfælde er det vigtigt, at de informeres om, hvem de kan kontakte, hvis de igen får alvorlige selvmordstanker, (egen læge, vagtlægen, Livslinien m.fl.). De bør også informeres om, at de kan blive genhenvist til Team for Selvmordsforebyggelse, hvis de ændrer mening.

Benyt pjecen "Stop op, hvis du har tanker om selvmord"

Pjecen informerer om støtte- og behandlingstilbud til selvmordstruede i Midtjylland.

Den kan fås ved henvendelse til Team for Selvmordsforebyggelse og findes også på hjemmesiden på sm.vest.rm.dk

Telefon: 7847 4500

Kontakt

Telefon

Telefon: 7847 4500 (vælg klinik 2)

Telefontid

Alle hverdage fra kl. 08.00-13.00.

Ved akut opstået behov eller afbud med kort frist kan vi også træffes i følgende tidsrum:

Mandag til onsdag: Kl. 13.00-15.30
Torsdag: Kl. 13.00-17.00
Fredag: Kl. 13.00-14.30

I ferieperioder kan der være andre åbningstider. Dem oplyser vi på telefonsvareren.

 

Adresse

Team for Selvmordsforebyggelse

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Klinikkens åbningstider

Mandag–torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-14