Vikarjob


Der er forskellige muligheder for at søge vikarjob i psykiatrien, afhængig af hvilken uddannelse du har, eller hvad du læser til.

Vikar Region Midt ansætter

  • sygeplejersker
  • lægesekretærer
  • social- og sundhedsassistenter
  • plejere
  • sygeplejestuderende
  • pædagoger 
  • omsorgsmedhjælpere

Hører du til én af disse faggrupper, kan du henvende dig til vikarbureauet på telefon 7846 3750 eller mail auaflo@rm.dk, eller klik på ovenstående link.

Som medicinstuderende har du mulighed for at blive ansat i et vikariat eller lægeligt studiejob, når du har gennemført klinik-ophold på 10. semester.

Læs mere om tilbuddet (samt kontaktinfo) i denne folder og kontakt den ledende overlæge på den afdeling, du er interesseret i.

Jobrotation

I psykiatrien kører vi jobrotation for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i forbindelse med efteruddannelse af det faste personale.

Vil du vide mere om mulighederne for jobrotation, er du velkommen til at kontakte HR-medarbejder Susanne Landergren (se info her på siden) eller du kan forhøre dig ved dit lokale jobcenter og a-kasse.

Kontakt

Vikarjobs

Vikar Region Midt
Mail: auaflo@rm.dk 
Tlf: 7846 3750

Jobrotation

Susanne Landergren
Administrativ HR-medarbejder
Mail: susadu@rm.dk
Tlf: 2446 5728