De nationale forløbsbeskrivelser retter sig mod voksne patienter, som indlægges på en psykiatrisk afdeling (se nederst på siden). De beskriver centrale elementer i forhold til målgruppen for den enkelte forløbsbeskrivelse men er ikke en udtømmende liste for sundhedsfaglige aktiviteter under en indlæggelse.

Forløbsbeskrivelserne skal ses som en videreførelse af arbejdet med ambulante pakkeforløb i psykiatrien. Modsat pakkeforløbene tager forløbsbeskrivelserne dog ikke udgangspunkt i patientens diagnose men grupperes i stedet efter problemstillinger, der kræver ensartet behandling på tværs af diagnosegrupper.

Regionale forløbsbeskrivelser

I Region Midtjylland er der udarbejdet regionalt tilpassede forløbsbeskrivelser med udgangspunkt i de nationale forløbsbeskrivelser. De regionale forløbsbeskrivelser er opsat som flowdiagrammer, der viser, hvornår de enkelte sundhedsfaglige indsatser bør være i gangsat.

Se dette forståelsespapir for en uddybende forklaring af flowdiagrammerne.

Spørgsmål og svar

Nedenfor kan du få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med introduktionen i forløbsbeskrivelserne på de psykiatriske afdelinger.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte Tommy Viig Hansen eller Anne Foged Christensen.

Hvordan forholder vi os til forskellige typer psykometri?

Hvad med de målgrupper der ikke passer ind i forløbsbeskrivelserne?

Hvad med patienter med mange genindlæggelser?

Regional evaluering

Psykiatrien i Region Midtjylland foretog i efteråret 2001 en regional evaluering af arbejdet med at implementere forløbsbeskrivelserne. 

Nationale forløbsbeskrivelser

De fem nationale forløbsbeskrivelser er udarbejdet i foråret 2019, i et samarbejde mellem regionerne og Danske Regioner. Arbejdet begyndte dog allerede i 2012 med godkendelsen af ni ambulante pakkeforløb for voksne.

 

Du kan holde dig opdateret om udviklingen af forløbsbeskrivelserne på Danske Regioners hjemmeside.

National evaluering

I foråret 2022 deltog mere end 100 klinikere fra hele landet i en national evalueringskonference. Formålet var at videndele omkring implementeringen af forløbsbeskrivelserne i de enkelte regioner.

På konferencen var der særligt fokus på fem omårder:

  1. Harmonisering
  2. De rette forløb
  3. Understøtte kvaliteten
  4. Sammenhæng og patientinddragelse
  5. Tværregionale mål og succeskriterier