Drift

Driftsudgifter: 2 mia. kroner

Antal fuldtidsstillinger: 2800 (per 01/01/23)

Tallet er opgjort på baggrund af antal fuldtidsstillinger (i de kliniske afdelinger + Psykiatristaben+ driftsafdeling i AUH P.), ekskl. timelønnede og medarbejdere på orlov.

Antal senge: 536 (per 01/01/23)

Ambulante-, virtuelle- og udekontakter: 336.000 (2022)

Personer i kontakt: 33.000 (2022)

Patienttilfredshed - samlet indtryk

På en skala fra 1 til 5:

Voksne patienter

  • 3,25 indlagte
  • 3,93 ambulante
  • 4,58 indlagte på retspsykiatriske afsnit

Børn og unge

  • 2,47 indlagte
  • 4,17 ambulante

Forældre til børn og unge

  • 3,00 indlagte
  • 4,15 ambulante

Kilde: LUP 2022