Driftsudgifter: 1,968 mia. kroner

Antal fuldtidsstillinger: 2800 (per 01/01/22)

Tallet er opgjort på baggrund af antal fuldtidsstillinger (i de kliniske afdelinger + Psykiatristaben+ driftsafdeling i AUH P.), ekskl. timelønnede og medarbejdere på orlov.

Antal senge: 534 (per 01/01/22)

Ambulante-, virtuelle- og udekontakter: 340.800 (2021)

Personer i kontakt: 32.700 (2021)

Patienttilfredshed - samlet indtryk

På en skala fra 1 til 5:

Voksne patienter

  • 4,0 indlagte
  • 4,3 ambulante
  • 3,6 indlagte på retspsykiatriske afsnit

Børn og unge

  • 3,6 indlagte
  • 4,1 ambulante

Forældre til børn og unge

  • 3,9 indlagte
  • 4,0 ambulante