Send en mail ved henvisning

Er du fagperson (sagsbehandler, familierådgiver, privat praktiserende psykolog m.m.) og vurderer, at patienten skal henvises til os, så skal du sende en henvisning. Vi har til visitationen brug for din faglige vurdering af patienten. Skriv sikker mail til os efs@rm.dk.

Henvisning til ambulant behandling i den østlige del af Region Midtjylland

Inden der sendes en henvisning eller der tages kontakt til Enhed for Selvmordsforebyggelse på anden vis, er det vigtigt, at der er taget stilling til følgende inklusions- og eksklusionskriterier.

Der skal kunne svares ja til begge inklusionskriterier samt nej til samtlige eksklusionskriterier, før der kan sendes henvisning til Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Inklusionskriterier

 • Aktuel selvmordsproblematik
  (selvmordsforsøg eller plagsomme selvmordstanker)
 • Adresse indenfor optageområde

Eksklusionskriterier

 • Tilstand der skal udredes/observeres under indlæggelse
 • Svær eller kronisk psykisk lidelse
 • Aktuel misbrugsproblematik
  (skadeligt brug eller afhængighed)
 • Aktuel relevant behandling i andet psykiatrisk regi
 • Målgruppe for og evt. allerede henvist til andet relevant udrednings- eller behandlingstilbud

Diagnoser for henvisning

Hoveddiagnoser for henvisninger til Enhed for selvmordsforebyggelse er tilpasnings- og belastningsreaktion.

Patienter med nedenstående diagnoser kan tilbydes behandling, såfremt det i visitationen vurderes, at patienten ville kunne profitere tilstrækkeligt af et korttids-samtaleterapeutisk tilbud. I en sådan vurdering vil der være fokus på, om der er aktuelle belastninger, som vurderes at være udløsende for selvmordsproblematikken samt graden af kompleksitet.

 • Let til moderat depression (enkelt episode)
 • Angstlidelse af lettere grad
 • Velbehandlet ADHD
 • Atypisk autisme eller Asperger Syndrom

Ved henvisning af patienter med Atypisk autisme og Asperger syndrom skal der forud for henvisningen tages stilling til, om patienten er visiteret til og modtager af relevant og tilstrækkelig socialpædagogisk støtte i sin hverdag.

Akut hjælp døgnet rundt

Har borger/patient brug for en akut vurdering, skal vedkommende visiteres til en akutmodtagelse/skadestue. Dette kan gøres ved at kontakte egen læge. Uden for egen læges åbningstid skal lægevagten kontaktes.

Læs mere her:

Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt

Alle mennesker kan komme i krise – og det er forskelligt, hvordan vi reagerer, når vi er i en meget presset og vanskelig situation. For nogle mennesker kan det medføre tanker eller planer om selvmord – og får vi som professionelle kendskab til det, bør vi handle.

Selvmordstanker og selvmordsforsøg er altid tegn på, at et menneske er ved at miste kontrollen over sin situation. Tag ansvar ved at vise opmærksomhed – og støt personen iat få den relevante hjælp.

Viden

Selvmordsforebyggelse

Søges der viden om selvmordsforebyggelse henvises der til Det Nationale Partnerskabs hjemmeside eller Danish Research Institute for Suicide Prevention (DRISP):

www.selvmordsforebyggelse.dk

www.drisp.dk

Hjælp til pårørende

Søges der hjælp til efterladte efter selvmord kan informationer findes hos Landsforeningen NEFOS - Netværket for Selvmordsramte eller Landsforeningen for efterladte efter selvmord:

www.nefos.dk

www.efterladte.dk

Kontakt

Telefon

Ved tvivlsspørgsmål forud for henvisning kan du ringe til enheden med henblik på drøftelse af en evt. henvisning.

Telefon: 7847 2150

Telefontid

Mandag: Kl. 8-15.30

Tirsdag: Kl. 8-17

Onsdag: Kl. 8-17

Torsdag: Kl. 8-15.30

Fredag: Kl. 8-15

 

Send mail via virk.dk

Adresse

Enhed for Selvmordsforebyggelse

Afdeling for Depression og Angst

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N