Forløbsbeskrivelse

"Sundhedsaftalen for Personer med Demens" har til formål at fremme en tidligere opsporing af demens, få fokus på fysiske sygdomme og symptomer hos demente samt at skabe sammenhæng i den tværsektorielle demensindsats mellem region, kommune og almen praksis.

Klik her for at læse om forløbsbeskrivelsen for demensudredning (via sundhed.dk).

Målgruppebeskrivelse

Henvisningerne visiteres til specialerne jævnfør målgruppebeskrivelse og sendes til de allerede etablerede hukommelsesklinikker i Region Midtjylland.

Klik her for at læse den fulde målgruppebeskrivelse (åbner PDF).

Regionale udredningspakker på demensområdet

Målet med pakkerne er at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af udredningsforløbet på baggrund af henvisningen.

Klik her for at læse om de regionale udredningspakker for demens (åbner PDF).

Om Fælles Demens Visitation

Etableringen af tværfaglige enheder for udredning og behandling for demens er en følge af Den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

Et af initiativerne i handlingsplanen vedrører etableringen af færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder for demens, med henblik på at sikre en høj og mere ensartet kvalitet af udredning og behandling i den sekundære sektor.

Fælles Visitation for Demens (FVD i daglig tale) er placeret i Psykiatriens Centrale Elektive Visitation (PCV), som har sin faste base på adressen Chr. 8.s Vej 2B, 8600 Silkeborg. Her vil de henvisninger, der omhandler udredning eller behandling for demens på tværs af hele Region Midtjylland, blive håndteret.

Der visiteres til 3 specialer (neurologi, geriatri og psykiatri), som nu samles under én visitationsenhed for at sikre et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem de involverede specialer.
Det betyder, at praktiserende læger blot skal sende til ét lokationsnummer, når det vedrører demens - så altså kun én indgang nu til elektiv udredning og behandling.

Akutte henvisninger visiteres ikke i Fælles Visitation for Demens, som er en elektiv visitationsenhed. Eventuelle fejlsendte akutte henvisninger returneres til henviser med henblik at sende henvisning til korrekt sygehusafdeling, efter sædvanlig retningslinje.

Organisationsdiagram Fælles Visitation for Demens

Dynamisk henvisning

Den dynamiske henvisning kan nu bruges når der ønskes udredning og/eller behandling for demens sygdom.

En dynamisk henvisning fungerer som en almindelig henvisning med skrivefelter, som det kendes fra "den gode henvisning", men der er tilføjet:

  • Et specifikt adressekartotek (med udgangspunkt i SOR), således at det sikres, at henvisningen kommer frem til rette modtager
  • Link til relevant forløbsbeskrivelse på sundhed.dk
  • Link til evt. patientinformation
  • Kontaktinformation (fx tlf.nr.) til den afdeling, man henviser til
  • Fraser i skrivefelterne som hjælp og vejledning til at skrive det rette i henvisningen. Fraserne optræder kun, hvis der er enighed mellem PKO og regionen/Sundhedsstyrelsen om disse.
  • Hvis der er behov for at vedlægge bilag (pdf- og jpg-filer), kan man gøre det med pakkehenvisningen/den dynamiske henvisning.

Dynamisk henvisning - skabelon

Vigtigt i forbindelse med henvisning

Nødvendige blodprøver ifm. henvisning til FVD

Der skelnes i visitationen mellem det absolut nødvendige prøver, for at kunne visitere og hvad der kan anmodes om pr. efterkrav.

Dette for at kunne udelukke andre konkurrerende somatiske lidelser og dermed visitere korrekt.

Se oversigt over nødvendige blodprøver her.

Kontakt

Adresse

Fælles Visitation for Demens

Christian 8.s Vej 2B

8600 Silkeborg

Telefon

Tlf: 7847 2769

Telefontid: 9-11 og 13-14

Mail

ps.fvd@rm.dk

En mail til ovennævnte adresse må kun indeholde personoplysninger, hvis den sendes krypteret til os.

Der må ikke være personoplysninger i emnefeltet.

Send sikker mail som borger

Skriv sikkert til FVD via borger.dk.

Send sikker mail fra privat virksomhed

Skriv sikkert til FVD via virk.dk.