Hvornår bruger du hvad?

Under hvert fase i forbedringsprocessen her kan du se, hvilket værktøj du primært får brug for. Du vil undervejs få brug for at gå tilbage og besøge forrige faser og værktøjer i din forbedringsproces.

Patient- og pårørendeinddragelse

Få inspiration og konkrete eksemplarer på, hvordan du inddrager patienter og pårørende. 

Download det her

Pårørende og patientinddragelse.png

 

 

 

Arbejdshæfte til forbedringsprojekt

Her i hæftet finder du de grundlæggende forbedringsværktøjer i den rækkefølge, som du skal bruge til et forbedringsprojekt Download det her

Foto af arbejdshæftet.jpg

Implementering

Hvordan implementerer vi forbedringer og opbygger støttesystemer

Læs mere her: Implementering og støttesystemer (Oplæg) (Se pdf)

Hvordan hænger Forbedringsmodellen sammen med Beslutnings- og implementeringsmodellen og Transformationshjulet? Læs mere her (intralink for RM-ansatte).

Find værktøj ud fra System of Profound Knowledge

Herunder kan du se System og Profound Knowledges 4 elementer, klikke på dem , og gå direkte til de oplæg og værktøjer, der knytter sig til hvert element.

System of Profound Knowledge er teorien bag forbedringsarbejdet. Systemets fire elementer skal i spil sammen med din fagfaglige viden for at skabe forbedringer. Du kan evt. læse mere om teorien her.

Er forbedringsarbejdet nyt for dig?

Tag det nationale e-læringskursus, som du finder på Plan2Learn.


Har du spørgsmål?

Så send en mail til en konsulent i forbedringsteamet: