Colorful Bright Graphic Etsy Banner (2).png

Du behøver ikke være ekspert i alle fire vidensområder, men det vil hjælpe dig at tænke dem ind i teori og praksis, når du arbejder med forbedringer.

 

 • System

  Forstå systemet og hvordan elementer i systemet påvirker hinanden. Det er vigtigt at forstå kendetegnene ved komplekse systemer, som består af mennesker, procedurer, processer og udstyr, som er relateret til hinanden for at opnå et fælles mål. Gå til siden med værktøjet til at forstå dit system.

 • Variation

  Mål udviklingen med hyppige og tidstro dataindsamlinger og forstå variationerne. Alle processer indeholder tilfældig variation. Nogle processer indeholder desuden ikke-tilfældig variation, fx tilsigtede forbedringer eller uønskede forværringer. Gå til siden med dataværktøj.

 • Viden

  Reflektér og lær gennem forudsigelser og observationer (prøvehandlinger med PDSA'er). Når vi formulerer og afprøver hypoteser og studerer resultaterne, lærer vi og opbygger gradvist viden om, hvordan vi bliver bedre. Gå til siden med værktøj til forbedringsmodellen og PDSA.

 • Psykologi

  Forstå dit team/ kollegaer og hvad der motiverer dem. Det handler om ledelsesroller og menneskelige aspekter af forandringsprocessen. God ledelse tager hensyn til, at mennesker er forskellige og motiveres af noget forskelligt. Der findes dårlige systemer, ikke dårlige medarbejdere!

Er forbedringsarbejdet nyt for dig?

Tag det nationale e-læringskursus, som du finder på Plan2Learn.


Har du spørgsmål?

Så send en mail til en konsulent i forbedringsteamet: