Oplæg: Få en kort intro til at bruge data og forstå datavariationer

Seriediagrammer

Håndholdte data

Ekstra værktøj:

Indikatorer og måleplan

Quick & dirty

5 x hvorfor

Få ekstra viden

I e-læringsprogrammet lærer du, hvordan du:

  • Opstiller 3 slags målindikatorer og planlægger dataindsamling (lektion 4)
  • Analyserer data i seriediagrammer (lektion 5)

Andre værktøjskasser

Er forbedringsarbejdet nyt for dig?

Tag det nationale e-læringskursus, som du finder på Plan2Learn.


Har du spørgsmål?

Så send en mail til en konsulent i forbedringsteamet: