Marts 2022 - februar 2025

Behov for tidligere indsats

I en tid, hvor sundhedssystemet er under pres, og ventetider for behandling er stigende, står børn og unge med kroniske tics lidelser over for betydelige udfordringer. De kan opleve en forværring af deres tilstand, før de får den nødvendige hjælp.

Med fokus på en app-baseret behandlingsmetode søger forskningsprojektet at give disse unge en bedre tilgang til at håndtere deres udfordringer og forbedre deres livskvalitet.

Hjælp inden henvisning

For øjeblikket er der ingen veletablerede behandlingstilbud uden for hospitalssektoren til børn og unge med kroniske tics lidelser. Der er stor forskel i sværhedsgraden af tic lidelser og i hvor høj grad de påvirker børnene og de unge, men det er vores erfaring at mange af de børn, vi ser i psykiatrien, er påvirket både fagligt, socialt og fysisk.

Mange af dem har vanskeligt ved at koncentrere sig grundet tics og udtrættes i forsøget på at holde dem tilbage. Flere bliver drillet eller føler sig anderledes med deraf påvirkning af selvværdet, og mange har også fysiske symptomer såsom smerter i muskler og led.

Den nuværende praksis involverer primært psykoedukation, en læring om tics, men det er ikke altid tilstrækkeligt. Der er derfor et stort potentiale i muligheden for en mere trinvis behandlingsindsats, hvor familierne inden de henvises eller evt. i ventetiden, har mulighed for at få relevant hjælp og støtte til de udfordringer, de står med.

Behandling i lommeformat

Appen tilbyder en mere individuelt tilpasset behandlingsindsats, der tager højde for den enkeltes behov og ressourcer. Dette skaber fleksibilitet i en travl hverdag og mindsker de belastninger, der er forbundet med traditionelle behandlingsforløb i psykiatrien, såsom transporttid og fritagelse fra skole og arbejde.

Der er også en positiv sideeffekt ved en trinvis behandlingsindsats: Det giver mulighed for en mere målrettet brug af sundhedsvæsnets ressourcer og fokuseret behandling for de mest udfordrede tilfælde.

Den app-baserede behandling er baseret på den veldokumenterede behandlingsmanual ”Niks til tics” af ovl. Judith Becker Nissen, og det er også den behandlingstilgang, der anvendes i terapierne i klinikken.

Et studie i tre dele

Ph.d.-projektet består af tre afgørende substudier:

Pilotstudiet: Her undersøges gennemførligheden og accepten af en app-baseret behandling i forhold til den traditionelle kliniske behandling. Dette pilotstudie sammenligner app-baseret terapi med det almindelige kliniske behandlingstilbud bestående af ni terapisessioner med en behandler via video.

Det kvalitative studie: Dette undersøger brugernes oplevelse af app-formatet og involverer både fagpersoner og familier, der hjælper børn med kroniske tics lidelser. Formålet er at tilpasse appen til at fungere som et relevant behandlingsredskab i primær regi.

Hovedstudiet: Et randomiseret klinisk forsøg (RCT) evaluerer effekten af app-baseret behandling sammenlignet med psykoedukation. Deltagerne, der inkluderer 60 personer, randomiseres til enten behandlingsindsatsen eller læring om tics. Det primære mål er at evaluere tics reduktionen ved behandling og måle tilfredsheden med forløbet.

Bedre og mere tilgængelig behandling

Mens de endelige resultater stadig er under udarbejdelse, tyder de foreløbige data fra pilotstudiet på, at der er et behandlingspotentiale i den app-baserede behandling. Flere af familierne, der deltager i pilotprojektet, har også givet positive tilbagemeldinger om appens brug og dens effekt på sværhedsgraden af tics.

Projektet har potentiale til at give sundhedsvæsenet et integrerbart behandlingsredskab med relativt få ressourcer, der kan tages i brug i primær regi. På lang sigt er ambitionen at tilbyde denne app til alle børn og unge med tics lidelser på tværs af regioner.

Dette projekt repræsenterer en afgørende skift i behandlingen af børn og unge med kroniske tics lidelser, og det kan forhåbentlig bane vejen for en bedre og mere tilgængelig behandling i fremtiden.

FAKTA

  • Tics er en hjerne udviklingsmæssig forstyrrelse 
  • Tics er pludselige, hurtige, ufrivllige bevægelser eller lyde 
  • Typisk debut omring skolealder og topper i de tidlige teenage år 
  • Kroniske tics lidelser påvirker op til 1% af alle børn og unge
  • Ingen veletablerede offentlige behandlingdstilbud for tics i primær regi

Maria Louise Jöhnk.png

Maria Louise Jöhnk

Læge 

malonl@rm.dk

Judith Becker Nissen 

Overlæge, lektor 

judnis@rm.dk

Pure: Judith B. Nissen