Hurtig psykiatrisk vurdering - fra 18 år

Målgruppebeskrivelse og henvisningsbetingelser

Hvem kan henvises?

  • Målgruppen er patienter med nyopstået eller aktuelt forværret psykisk lidelse, hvor egen læge er i tvivl om, hvilken lidelse, der er tale om, og/eller har brug for vurdering, rådgivning og vejledning om behandlingsmulighed.
  • Den primære målgruppe for ordningen er patienter med stress, angst og depression.
  • Aftalen omfatter patienter, som bor i Region Midtjylland og er tilknyttet en praktiserende læge i regionen.

Hvem kan ikke henvises?

  • Patienter hvor egen læge har mistanke om psykotisk tilstand kan ikke henvises til Hurtig vurdering, men skal henvises til udredning på psykiatrisk afdeling
  • Hvis du vurderer, at en tværsektoriel eller tværfaglig indsats er nødvendig, skal du henvise til regionspsykiatrien
  • Patienter med kendt misbrug henvises til den kommunale misbrugsbehandling
  • Patienter, hvor der er mistanke om funktionel lidelse, personlighedsforstyrrelse, hyperkinetisk forstyrrelse (herunder ADHD) eller gennemgribende personlighedsforstyrrelse kan du ikke henvise under denne ordning, da udredningen er mere omfattende

Læs mere om tilbuddet her (via sundhed.dk) 

Tilbud om opfølgning i Enhed for Unge med Depression

Patienter mellem 18 og 24 år kan henvises til Enhed for Unge med Depression fra egen læge efter forløb ved privatpraktiserende psykiater via §66 aftale.

Henvisning sendes til Psykiatriens Centrale Elektive Visitation.

Læs mere om henvisning til Enhed for Unge med Depression og  find målgruppebeskrievlsen her.

Kontakt

Adresse

Psykiatriens Centrale Visitation

Christian 8.s Vej 2B

8600 Silkeborg

Telefon

Tlf: 7847 2750

Telefontid: Kl. 9-11 og 13-14

Mail

pcv@regionmidtjylland.dk

En mail til ovennævnte adresse må kun indeholde personoplysninger, hvis den sendes krypteret til os, f.eks. fra en kommune.

Der må ikke være personoplysninger i emnefeltet.

Send sikker mail som borger

Skriv sikkert til PCV via borger.dk.

Send sikker mail fra privat virksomhed

Skriv sikkert til PCV