Psykiatrifaglig Sommersymposium

Psykiatrien i Region Midtjylland inviterer til 4 dages psykiatrifaglig forkælelse med spændende oplæg, faglige dialoger, introduktion til sociale og innovative nonfarmakologiske behandlingsmetoder inklusiv sparring og netværksdannelse.

Sommersymposium afholdes fra mandag den 26. august til torsdag den 29. august (uge 35) 2024. Årets symposium er fyldt op, men du kan tilmelde dig venteliste.

Tilmelding til venteliste

Krav til at blive optaget på sommersymposiet

For at blive optaget på Psykiatrifaglig Sommersymposium skal du

 1. være sygeplejestuderende i Region Midtjylland
 2. være i uddannelse på en sygeplejeskoler i Region Midtjylland

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage og der er fuld forplejning (morgenmad, frokost og kaffe/kage/snacks til kaffen).

Hvad siger deltagerne?

Hør tidligere deltagere og sommersymposium leder Malene og underviser Nete fortælle om Psykiatrifaglig Sommersymposium i nedenstående video.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvad er Psykiatrifaglig Sommersymposium for sygeplejestuderende?

Psykiatrien fylder meget lidt på sygeplejestudiet, og derfor er målet blandt andet, at Psykiatrifaglig Sommersymposium skal give sygeplejestuderende et dybere og mere nuanceret indblik i psykiatriens spændende arbejde og de karrieremuligheder, der ligger i specialet.

Sommersymposiet har et fyldigt program, hvor engagerede klinikere underviser i en lang række psykiatriske emner, f.eks.:

 • Præsentation af en sygeplejerskes arbejdsdag i psykiatrien: pleje, udredning og behandling til den psykiatriske og somatiske syge patient
 • Mødet med den psykiatriske patient: Safewards og Deeskalering
 • Patient- og pårørendefortællinger
 • Introduktion til psykisk sårbarhed og psykiatriske diagnoser
  • Personlighedsforstyrrelse herunder bl.a. selvskadende adfærd
  • ADHD, ADD og autismespektrumforstyrrelser
  • Bipolar affektiv sindslidelse
  • Dobbeltdiagnoser - sammenhæng mellem psykisk lidelse og rusmidler
  • En indsigt i skizofreni og andre psykoselidelser
 • Små overraskelser og oplevelser af behandlingstiltag (E-sport og VR-briller)
 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Retspsykiatri
 • Karrieremuligheder
 • Den Psykiatriske Rådgivningstelefon

På sommersymposiet er der også mulighed for sparring med mentorer, der alle er forholdsvis nyuddannede sygeplejersker, som har valgt at arbejde i Psykiatrien.

Der er 57 pladser, som fordeles mellem studerende fra alle sygeplejeskoler i Region Midtjylland.

Hvor og hvornår?

Psykiatrifaglig Sommersymposium afholdes fra mandag den 26. august til torsdag den 29. august (uge 35) 2024.

Psykiatrifaglig Sommersymposium afholdes på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i vores lyserøde rammer, som præsenterer en psykiatri med fokus på afstigmatisering og som har hjerte for mennesker med en psykisk lidelse. Helt præcis afholdes det i vores store multihal.

Vi håber at Psykiatrifaglig Sommersymposium vil inspirere og give dig lyst til en faglig karriere inden for det psykiatriske speciale.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg og refleksionstid i grupper. Som deltager bliver du en del af en mindre gruppe, der tilknyttes en mentor, der er sygeplejerske med 1-3 års psykiatrisk erfaring.

I dialoggrupperne lærer du dine medstuderende og mentorerne godt at kende. Sammen bearbejder i oplæggene, så oplæggenes indhold omsættes til konkrete tanker og diskussioner. 

Mentorerne kan hjælpe med alt; stort som småt. De kan fortælle om deres erfaringer som nyuddannede sygeplejersker i psykiatrien, sygeplejefaglige udfordringer og ikke mindst psykiatriens mange spændende muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Vil du være mentor?

Er du kliniske vejledere og/eller har en psykiatrisk specialuddannelse, kan du blive mentor på Psykiatrifaglig Sommersymposium.

Læs mere om rollen her, og hvad du skal gøre, hvis du vil melde dig som mentor.