Særlige pladser

  • 5 pladser i brug i Viborg (norm. 9)
  • 4 ledige pladser – Viborg
  • 9 pladser i brug i Skejby (norm. 9)
  • 0 ledige pladser– Skejby

Senest opdateret den 20.03.2024

 

 

Ommærkede pladser

  • 7 pladser i brug i Viborg (norm. 7)
  • 0 ledige pladser - Viborg 
  • 7 pladser i brug i Skejby (norm. 7)
  • 0 ledige pladser - Skejby

Senest opdateret den 04.03.2024

Om de særlige pladser

Hvad er de særlige pladser?

Indlæggelse på de særlige pladser er frivillige behandlingsophold. Et ophold på en særlig plads vil normalt have en varighed på mellem 6-12 måneder.

Læs mere om hvad en særlig plads er her.

Hvad tilbyder vi?

På de særlige pladser tilbyder vi længerevarende indlæggelser, hvor der udover almindelig psykiatrisk behandling er en socialfaglig og rehabiliterende indsats.

En særlig plads har en helhedsorienteret behandlingstilgang og tilpasser aktiviteter til den enkeltes behov.

Læs mere om hvad vi tilbyder her.

Visitation til de særlige pladser

Visitationen til en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling skal tage udgangspunkt i den enkelte patients behov.

For at opfylde formålet med de særlige pladser, skal patienterne være motiveret til en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats.

Læs mere om visitation til de særlige pladser her.

De ommærkede pladser

Region Midtjylland har i 2020 ommærket 8 af de særlige pladser til brug i den almene psykiatri.

Der er tale om frivillige behandlingsophold, og et ophold på en ommærket plads vil som udgangspunkt have en varighed på 2-3 måneder.

Læs mere om de ommærkede pladser her.

Presse

Journalister bedes henvende sig til Psykiatriens Pressetelefon: 7847 0500.

For telefontider henvises til Psykiatriens Presserum

Skemaer og bilag til anmodning om indlæggelse

Følgende skal udfyldes ved anmodning om en særlig plads:

Anmodningen og bilag sendes pr. mail senest torsdage kl. 12 til psykiatri@rm.dk (bemærk at du skal bruge sikker mail).

I emnefeltet bedes angivet 'Sag til visitationsforum'.

Der afholdes møder i visitationsforum hver onsdag.

 

Følgende skal udfyldes ved henvisning til en ommærket plads:

Kontakt

Kontakt - De særlige pladser

Sekretariatet for visitationsforum / Visitationen

Stevani Ishia

Ledelsessekretariatet

Telefon: 5142 3092

Mail: steish@rm.dk / Send sikker mail via virk.dk

Spørgsmål vedrørende afregning

Majbritt Skamris Thomsen

Økonomi og Planlægning

Telefon: 5137 3190

Mail: majbtm@rm.dk

Nøgletal

Tobias Abell Nielsen

Økonomi og Planlægning

Telefon: 3056 4586

Mail: tobine@rm.dk

Kontakt - De ommærkede pladser

Marie-Louise Lorenz

Økonomi og Planlægning

Telefon: 2940 5616

Mail: marloz@rm.dk eller psykiatri@rm.dk (brug sikker mail)