De rehabiliterende pladser etableres pr. 1. juli 2024

Indenrigs- og sunhedsministeriet besluttede med aftalen om regionernes økonomi for 2024, at de særlige pladser i psykiatrien fra 1. juli 2024 omlægges til ”et længerevarende tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe.”

Det betyder i Psykiatrien i Region Midtjylland at De Særlige Pladser og De Ommærkede Pladser udgår pr. 1 juli, og i stedet etableres De Rehabiliterende Pladser.

De rehabiliterende pladser vil være placeret i AUH Psykiatrien i Skejby samt Regionspsykiatrien Midt ligesom De Særlige Pladser og De Ommærkede Pladser har været indtil nu.

Antal rehabiliterende pladser

  • Skejby – 11 pladser
  • Viborg – 16 pladser

Målgruppebeskrivelse for de rehabiliterende pladser

Henvisning & visitation til de rehabiliterende pladser

Der henvises til de rehabiliterende pladser ved at oprette en tilsynsrekvisition i EPJ. Se nedenstående arbejdsgangsbeskrivelse.

OBS! Samtykket skal foreligge i arkiv i EPJ, før tilsynsrekvisitionen kan behandles.

Tilsynsrekvisition kan oprettes løbende og vil blive behandlet hver onsdag.

Rekvirerende sengeafsnit/ambulatorium vil modtage svar umiddelbart efter behandling af tilsynsrekvisition via korrespondancebrev i EPJ.

I højtider og ferieperioder kan der forventes ændringer i visitationen i form af eksempelvis længere behandlingstider.

Kontakt

Marie-Louise Lorenz
Tel. +45 2940 5616
MARLOZ@rm.dk