Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.

Formålet med prisopgaven er at fremme medicinstuderendes interesse for specialerne børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.

Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau. De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.

Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specialer og opgavebesvarelsen bør eksplicit forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven bør desuden indeholde forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere, at man kan mestre disse.

Hvem kan deltage?

Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet ved henholdsvis Århus, Odense, Ålborg og Københavns universiteter kan deltage. For at ligestille studerende fra alle fire medicinske fakulteter stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være universitetsbedømt.

Personer, der tidligere har deltaget i konkurrencen, kan ikke deltage igen.

Vinderen kontaktes direkte. Der må forventes op til to måneders bedømmelsestid.

Der offentliggøres et kort resumé af vinderopgaverne på Danske Regioners hjemmeside. De tre vindere vil derfor efter bedømmelsen blive bedt om at sende et kort resumé af deres opgave.

Sådan gør du

Opgaverne indsendes elektronisk senest fredag d. 6. januar 2023 til mla@regioner.dk - skriv "Prisopgave i psykiatri 2022" i emnefeltet.

Formkrav

 • Tidligere indsendte opgaver kan ikke indgå og vil blive frasorteret
 • Et resumé af opgaven skal kunne offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside
 • Opgaven skal indeholde et abstract (højst 250 ord). Abstract gælder ikke i de resterende tegn
 • Opgaven må maksimalt bestå af 18.000 tegn/anslag (med mellemrum) alt inklusiv med undtagelse af abstract, figurer/tabeller samt referenceliste
 • Opgaven må skrives på både dansk og engelsk
 • Der må maksimalt være 6 tabeller/ figurer
 • Der må maksimalt medtages 40 referencer
 • Der stilles ikke krav til opgavens opbygning. Det står således den studerende frit for at medtage bilag mv. – disse vil imidlertid tælle med i de 18.000 anslag
 • Såfremt en vejleder eller anden person er tilknyttet opgaven, bedes navnet oplyst
 • Er der tale om en opgave med flere forfattere, skal der redegøres for indsenders/indsenderes selvstændige bidrag og rolle i udarbejdelsen
 • Det er tilladt at sende publicerede opgaver.

Bedømmelsesudvalget

 • Professor, ledende overlæge, ph.d. Merete Nordentoft
 • Professor, overlæge, dr.med. Martin Balslev Jørgensen
 • Professor, læge, ph.d. Charlotte Ulrikke Rask
 • Teamleder, Mikkel Lambach.