17.11.2022

Der var et tætpakket program på dagen med oplæg om blandt andet e-sport og ludomani. Honorary Skou professor og keynote speaker Harry Kennedy videregav vigtige erfaringer fra Irland omkring rygning i retspsykiatrien.

Om eftermiddagen blev der holdt to runder med oplæg og workshops om alt fra e-cykler og deeskalering til visioner for de kommende fem år.

Forskere og klinikere lærer af hinanden

Lisbeth Uhrskov er overlæge og forskningsleder på Retspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. For hende er konferencen vigtig for både retspsykiatrisk forskning og klinisk praksis.

- Ideen med konferencen er, at vi bringer klinik og forskning sammen, blander sessionerne så forskere og klinikere lærer af hinanden og dermed skaber noget fælles synergi, siger Lisbeth og fortsætter:

- Forskning er essentielt for fremtidens retspsykiatri, men den skal bedrives i tæt samspil med den praksis, hvor forskningen skal leve. Derfor er det vigtigt, at vi allerede i de tidlige idéfaser kommer tæt på hinandens virkeligheder.

Konferencen er arrangeret af Retspsykiatrisk ForskningsNetværk.

Om konferencen

Formålet med konferencen er at præsentere aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter indenfor dansk retspsykiatri samt at videndele på tværs af de fem regioner.

Konferencen er arrangeret af Retspsykiatrisk ForskningsNetværk (RFN), der gennem samarbejde mellem regionerne og andre institutioner har til formål at styrke forskningen i dansk retspsykiatri.

Ambitionen er, at der fremadrettet med jævne mellemrum gøres status på den aktuelle vidensproduktion på det retspsykiatriske område, og at dette øgede kendskab med tiden kan føre til tværregionale projekter og samarbejder.

Flyer og program

Dagen starter med fælles oplæg, hvorefter der vil være mulighed for at vælge sig ind på forskellige symposier alt efter interesse.

Se flyer om konferencen

Se overordnet program for konferencen

Se udvidet program for konferencen