18.01.2023

Den 23. februar er det første gang nogensinde, at vi holder Psykiatriseminar for medicinstuderende og yngre læger. 

Alle medicinstuderende og yngre læger med interesse for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri inviteres til fire psykiatriseminarer med faglige oplæg og netværk.

På seminarerne møder du dygtige oplægsholdere og undervisere fra Psykiatrien i Region Midtjylland, som vil dele deres viden om psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri og give nye perspektiver på lægerollen.

Program for 23. februar

Det første Psykiatriseminar handler om psykiatriens rolle i samfundet. Det er delt op i to dele med en seance i midten. Her vil der være mulighed for netværk, hygge og noget at spise.

15:30-17:30: Undervisning om psykiatriens historie v. overlæge Anders Lindelof (kun for medicinstuderende)
17:30-18:00: Netværk og lidt at spise og drikke
18:00-19:30: Foredrag og efterfølgende diskussion om moderne psykiatri v. Kristian Sloth og Anders Lindelof

Det foregår på AUH i Auditorium J116-113.

Den første del er en spændende tour de force i psykiatriens historie med fokus på, hvordan psykiaterens rolle har ændret sig gennem tiden. Den anden del er et foredrag om moderne psykiatri i sengeafsnit – om hvordan man via aktivt arbejde med meningsfulde fællesskaber opnår en bedre patientbehandling.

Arrangement og forplejning er gratis. Tilmelding skal ske til Sofie på sogeha@rm.dk eller mobil 5123 1576. 

Vi håber på et stort fremmøde til opstarten d. 23. februar, så I må gerne sprede det gode budskab. 

Kommende Psykiatriseminarer 2023

I må også gerne allerede nu sættes kryds i kalenderen til de tre andre Psykiatriseminarer i 2023. Datoerne er:

  • Torsdag d. 25. maj
  • Torsdag d. 28. september
  • Torsdag d. 30. november