24.10.2023

Mod et tiltrækkende arbejdsmiljø

Med arbejdsmiljøhandleplan i rygsækken mod et tiltrækkende arbejdsmiljø.

Det var navnet på årets arbejdsmiljøtemadag. Her var HMU, udvalgte LMU-, arbejdsmiljø- og triogrupper samlet til en dag i arbejdsmiljøets tegn.

Arbejdsmiljøhandleplanen sætter en fælles ramme og retning for vores indsatser i skabelsen af en sikker og tryg arbejdsplads med høj trivsel på alle niveauer – til gavn for patienterne
Claus Graversen, sygeplejefaglig direktør

Seks guldkort og tre diamanter

Der var oplæg om det gode arbejdsmiljø fra en dygtig oplægsholder – nemlig Tage Søndergaard, der er sociolog og dr.med. Han fortalte blandt andet, at arbejdstrivsel og engagement afhænger af to ting: Relationer til kollegaer og at have et godt job.

Derudover delte han også seks guldkort og tre diamanter med deltagerne.

”De seks guldkorn” handler om det psykiske arbejdsmiljø. Et godt job afhænger af, at vi har de seks faktorer i vores arbejdsmiljø: Indflydelse, mening med arbejdet, forudsigelighed, social støtte, belønning og krav.

”De tre diamanter” – samarbejdsevne, tillid og retfærdighed – handler om måden, vi er sammen på. Det er arbejdspladsens sociale kapital. 'Mængden' af arbejdspladsens sociale kapital afhænger af medarbejdernes og ledelsens evne til at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og oplevelse af retfærdighed.

Fælles er, at det alt sammen er vigtigt at have fokus på, når vi arbejder med at forbedre trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads
Tage Søndergaard, oplægsholder på dagen

Arbejdstilsynet kom forbi

På temadagen gav Arbejdstilsynet også et oplæg. Det handlede perspektiver på det gode arbejdsmiljø. Oplægget blev faciliteret af to oplægsholdere – Louise Klinge og Louise Brix.

De talte bl.a. om påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø og deres tilsyn. De delte også forskellige cases fra deres hverdag.

I sofapanelet sad Bodil Buus og Flemming Kristensen, der fik lov til at stille spørgsmål. Blandt andet ville de gerne høre, hvordan vi på vores psykiatriske afdelinger skal forberede os, hvis vi skal have et godt besøg af arbejdstilsynet.

Arbejde i egne LMU’er

Deltagerne delte erfaringer med hinanden i forskellige videnscaféer. Her kunne de blive klogere på nogle af tiltagene i de forskellige afdelinger. Det handlede blandt andet om fastholdelse af erfarne medarbejdere, livsfaser i arbejdet og psykologisk tryghed.

Her var formålet at give deltagerne nye perspektiver og idéer til at fremme arbejdsmiljøet hjemme i deres afdelinger. De fik bagefter til opgave at samle dagens input og komme frem til indsatser, der kan fremme arbejdsmiljøet hjemme i deres afdelinger.