01.05.2024

Gode patientforløb og et godt arbejdsmiljø

Vil du stå i spidsen for en afdeling, hvor høj kvalitet i patientbehandling, medarbejdertrivsel og sikkerhed er topprioriteter? Og vil du sætte dit præg på udviklingen af retspsykiatrien og Psykiatrien i Region Midtjylland generelt?

Så er det måske dig, vi er på udkig efter som chefsygeplejerske til Retspsykiatrisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. 

Sammen med vores cheflæge er det din opgave at lede de ca. 250 medarbejdere og sikre kvalitet i patientbehandlingen og driften – i tæt samarbejde med jeres 13 funktionsledere.  

Du får - sammen med dine afdelingsledelseskollegaer – en central rolle, når det gælder udviklingen af hele Psykiatrien i Region Midtjylland og i implementeringen af strategiske beslutninger – både lokalt og på hospitalsplan.
 

Faglighed, trivsel og tværfagligt samarbejde

Retspsykiatrisk Afdeling indgår som en del af det samlede psykiatrihospital. Her varetager vi behandling af patienter, der har en psykisk lidelse og er sigtet eller dømt for noget strafbart. 

Vi arbejder tæt sammen med de andre afdelinger i Psykiatrien omkring retslige patienter og foretager mentalundersøgelser af borgere over 18 år i hele Region Midtjylland.

I Retspsykiatrisk Afdeling samarbejder vi med politiet, Kriminalforsorgen, Anklagemyndigheden og andre instanser. Vi indgår også i et netværk med de øvrige retspsykiatriske afdelinger i landet.

Vi tilbyder et job i en afdeling, hvor der er...

  • høje faglige ambitioner for både udvikling, kvalitet og patientbehandling  
  • et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig værdsat og en del af et stærkt fællesskab  
  • høje faglige kompetencer og en stærk tværfaglig kultur, hvor vi understøtter og hjælper hinanden 
  • stort fokus på at udvikle den faglige kvalitet - til glæde og gavn for både patienter, pårørende og personale 
  • en ambitiøs og aktiv forskningsenhed
  • en stærk og visionær ledergruppe
  • et tæt arbejdsfællesskab og stærkt samarbejde med de andre lederkollegaer i Psykiatrien i Region Midtjylland

 
Vi stræber konstant efter at skabe forbedringer – så vi kan højne patientbehandlingen og gøre Psykiatrien til en endnu bedre arbejdsplads.  

Du får en vigtig rolle i vores udvidelse med et nyt retspsykiatrisk sengeafsnit, så vi i fremtiden rummer fem sengeafsnit og en klinik. Sengeafsnittet er planlagt til 16 retspsykiatriske sengepladser.  

Læs mere i opslaget her.