17.05.2024

En afdeling med høj faglighed og store ambitioner

Vil du være med til at lede en afdeling, hvor der er høj kvalitet i patientbehandlingen, medarbejdertrivsel og store faglige ambitioner? Og vil du sætte dit præg på udviklingen af Regionspsykiatrien Gødstrup og Psykiatrien i Region Midtjylland generelt?

Så er det måske dig, vi er på udkig efter som cheflæge til Regionspsykiatrien Gødstrup.

Sammen med vores chefsygeplejerske er det din opgave at lede de ca. 370 medarbejdere og sikre kvalitet i patientbehandlingen og driften – i tæt samarbejde med jeres 10 funktionsledere.  

Du får - sammen med dine afdelingsledelseskollegaer – en central rolle, når det gælder udviklingen af hele Psykiatrien i Region Midtjylland og i implementeringen af strategiske beslutninger – både lokalt og på hospitalsplan.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Et rart sted at komme for ansat og patient

I vores kommende ledelsesteam vægter vi et tæt samarbejde. I bliver ligestillet, har det samme overordnede ansvar for afdelingen og et stærkt fokus på tværfagligt samarbejde, faglig udvikling og forbedringer samt kommunikation på alle niveauer.  

Der er mange forskellige faggrupper ansat i Regionspsykiatrien Gødstrup. Ud af de ca. 370 medarbejdere, er der ansat ca. 25 læger. 

Vi tilbyder et job i en afdeling, hvor der er: 

  • høje faglige ambitioner for både patientbehandling, udvikling og samarbejde
  • en stærk tværfaglig kultur, hvor vi understøtter og hjælper hinanden
  • et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig værdsat og en del af et stærkt fællesskab
  • fokus på kompetenceudvikling og vedligeholdelse af vores stærke uddannelsesmiljøer 
  • et stærkt tværsektorielt arbejde om sammenhængende patientforløb i tæt samarbejde med kommuner, almen praksis og somatik
  • fokus på at styrke vores psykiatriske forskningsmiljø sammen med det fælles forskningscenter i Gødstrup (NIDO)
  • et tæt samarbejde med lederkollegaer i de øvrige afdelinger i Psykiatrien og naboafdelinger i somatikken.


Vi stræber konstant efter at skabe forbedringer – så vi kan højne patientbehandlingen og gøre Psykiatrien til en endnu bedre arbejdsplads.

I 2025 etablerer vi et rehabiliterende sengeafsnit i Gødstrup, hvor du sammen med vores chefsygeplejerske får en vigtig rolle – i tæt samarbejde med funktionslederne.

Læs mere om stillingen her.