19.03.2024

Gode patientforløb og et godt arbejdsmiljø

Vil du lede en afdeling, hvor høj kvalitet i patientforløb og et godt arbejdsmiljø er i højsædet? Og vil du sætte dit præg på udviklingen af Regionspsykiatrien Horsens og Psykiatrien i Region Midtjylland generelt? 

Så er det måske dig, vi er på udkig efter som én af vores to nye afdelingsledere i Regionspsykiatrien Horsens. Vi søger nemlig en helt ny afdelingsledelse, der kommer til at bestå af en cheflæge og en chefsygeplejerske.

Sammen er det jeres opgave at lede de ca. 240 medarbejdere og sikre kvalitet i patientbehandlingen og driften – i tæt samarbejde med jeres 11 funktionsledere.  
 
Du får - sammen med dine afdelingsledelseskollegaer – en central rolle, når det gælder udviklingen af hele Psykiatrien i Region Midtjylland og i implementeringen af strategiske beslutninger – både lokalt og på hospitalsplan. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Et samarbejdende ledelsesteam

I vores kommende ledelsesteam vægter vi et tæt samarbejde. I bliver ligestillet, har det samme overordnede ansvar for afdelingen og et stærkt fokus på tværfagligt samarbejde, faglig udvikling og forbedringer samt kommunikation på alle niveauer.  

Vi har en stærk fællesskabskultur og arbejder tæt sammen i Regionspsykiatrien Horsens. Der er ikke langt fra tanke til handling, hvilket gør det nemt for os at finde løsninger på tværs af hele afdelingen.

Vores nye afdelingsledelse vil have en vigtig rolle i at etablere vores nye sengeafsnit i Horsens - i tæt samarbejde med funktionslederne. Sengeafsnittet åbner i 2024 og åbner op for nye muligheder og samarbejder. Samtidig har vi et rigtig godt fagligt og tværsektorielt arbejde med kommuner, bosteder i optageområdet og socialpsykiatrien, og det får du en vigtig rolle i at vedligeholde og udvikle.