Gå direkte til Biblioteksservice ved AU Library.

Biblioteksservice tilbyder følgende til ansatte i Psykiatrien:

  • Hjælp og vejledning ved litteratursøgning i de medicinske databaser
  • Hjælp til referencehåndtering
  • Fremskaffelse af materiale
  • Deltagelse i morgenmøder
  • Undervisning i de medicinske databaser (læger, sygeplejersker m.m.)
  • Vejledning i PURE, OA m.m.
  • Vejledning i videnskabelig publicering, herunder evaluering og metrikker

De tre tilknyttede bibliotekarer fra AU Library, Sundhedsvidenskab er:

  • Anne Vils Møller – anvm@kb.dk
  • Karen Sigaard – kts@kb.dk
  • Helene Sognstrup – hso@kb.dk

Særligt for AUH Psykiatrien i Skejby

AU Library, Sundhedsvidenskab vil være til stede med åbent kontor hver tirsdag fra kl. 12.30-15.30 på studietorvet i AUH Psykiatrien. Man er også velkommen til at booke bibliotekarerne til et møderum.

Kontakt til biblioteksservice
Mail: psykiatri.aul@kb.dk
Telefon: 2341 1742