Adgang til artikler

Som ansat i Psykiatrien har du adgang til artikler via citrix. Der er forskel på, hvordan du tilgår artiklerne alt efter, om du er ansat i AUH Psykiatrien eller en af regionspsykiatrierne.

Er du ansat i AUH Psykiatrien, har du adgang via ikonet "AU Library - E-Tidsskrifter mv" i citrix. Du skal dog først oprettes som bruger - se vejledning.

Er du ansat i regionspsykiatrien, har du adgang via ikonet "E-bibliotek - RM" i citrix. Du behøver ikke at være oprettet som bruger.

Hvad tilbyder biblioteksservice?

Biblioteksservice tilbyder følgende til ansatte i Psykiatrien:

  • Hjælp og vejledning ved litteratursøgning i de medicinske databaser
  • Hjælp til referencehåndtering
  • Fremskaffelse af materiale
  • Deltagelse i morgenmøder
  • Undervisning i f.eks. PubMed, CINAHL, Endnote
  • Vejledning i PURE, OA m.m.
  • Vejledning i bibliometri

De tre tilknyttede bibliotekarer fra AU Library, Sundhedsvidenskab er:

  • Anne Vils Møller – anvm@kb.dk
  • Karen Sigaard – kts@kb.dk
  • Helene Sognstrup – hso@kb.dk

Særligt for AUH Psykiatrien i Skejby

Bibliotekarerne kan bookes til møde i AUH Psykiatrien hver tirsdag. Mødet kan enten foregå på studietorvet, eller man kan booek dem til et møderum.

Kontakt til biblioteksservice
Mail: psykiatri.aul@kb.dk
Telefon: 2265 0073