Har du behov for hjælp til dit forskningsprojekt, kan du kontakte CORE-funktionen i Psykiatrien. Det kan eksempelvis være, du skal bruge bestemte typer af data eller have lavet videooptagelser i forbindelse med projektet.

CORE-funktionen kan anvendes i forbindelse med forskningsprojekter i både AUH Psykiatrien og Regionspsykiatrierne.

 

CORE-funktionen består af:

Bettina Nørremark
Datamedarbejder
Mail: bettrs@rm.dk

Cecilie Wolf
Videomedarbejder
Mail: cewolf@rm.dk

Anders Helles Carlsen
Statistiker
Mail: andecl@rm.dk

Derudover har du mulighed for at få juridisk vejledning ved Juridisk Kontor i Region Midtjylland. Du kan henvende dig via mailadressen: Regionssekretariatet.Forskerraadgivning@rm.dk