14-06-2024

Patientkontakt og dataindsamling

I Regionspsykiatrien Randers arbejder Susanne til dagligt som sygeplejerske i ambulatoriet, men hun bidrager også til forskning i skizofreni. Som forskningsassistent spiller hun en central rolle i at grundlægge verdens største undersøgelse af mennesker med skizofreni, Region Midt Skizofreni (RMS) kohorten.

Susannes hverdag er præget af tæt kontakt med patienter og en række spændende forskningsopgaver, der vil forbedre behandlingen af skizofreni. Hendes primære opgave er at rekruttere og følge patienter, der har fået stillet en skizofrenidiagnose inden for de sidste tre måneder.

– Jeg tager mig af de patienter, der har et forløb i Randers. Jeg indhenter data omkring deres symptomer, medicin og bivirkninger og sikre mig, at de føler sig trygge og velinformeret gennem det hele, fortæller Susanne.

Patienternes bidrag er afgørende

En del af projektet fokuserer på søvn og brug af sovemedicin, og her spiller Susanne en vigtig rolle. Patienterne skal have et ur på i tre måneder, der måler deres søvn, og det er ikke altid lige let.

– De må ikke tage uret af, og det kan forståeligt nok være udfordrende. Jeg foreslår dem at prøve det af, og hvis det bliver for træls, må de tage det af, fortæller Susanne og fortsætter:

– Uret bruger vi til at følge deres søvnmønstre. Vi ser også på effekten af forskellig sovemedicin. Vi oplever heldigvis, at patienterne gerne vil hjælpe os – og det er altafgørende.

Som forskningsassistent står Susanne også overfor nye udfordringer og opgaver, der kræver kontinuerlig læring og tilpasning.

Vi arbejder med patienterne på en anden måde, end jeg gør til daglig. Jeg har ikke behandlingsansvaret for dem, men kan koncentrere mig om at suge alt den viden, de sidder med, til mig. Jeg bliver klogere i alle samtalerne.

Samarbejde på tværs styrker forskning og behandling

Projektet er tværregionalt og involverer alle regionspsykiatrierne. Susanne har derfor kolleger, hun kan sparre og samarbejde med fra de andre afdelinger rundt i regionen.

– Jeg synes, det er fantastisk at samarbejde med mine kolleger i de andre regionspsykiatrier og Aarhus Universitets Hospital Psykiatrien. Det giver et bredere perspektiv og faglige snakke om, hvordan vi bedst behandler vores patienter, siger Susanne.

Susannes arbejde indebærer grundige samtaler med patienterne, hvor mange af oplysningerne indføres i journalen og kan være til gavn for behandlerne og patienterne i behandlingen.

– Jeg føler, jeg udvikler mig og kan bidrage med ny viden til mine kollegaer i Randers. Det giver mig en følelse af at være en del af noget større, som virkelig kan gøre en forskel for patienterne, siger Susanne.

Forskningsprojektet vil undersøge en lang række faktorer, der påvirker udviklingen af skizofreni, såsom misbrug og traumer i barndommen. Det er planen, at projektet skal udvides og fortsætte i mange år, med det mål at forbedre behandlingen af skizofreni på lang sigt.

Læs mere om undersøgelsen

Januar 2024 - forventet afsluttet 2027

Forskningsprogram samler kræfterne på tværs af Psykiatrien i Region Midtjylland for at skabe verdens største undersøgelse af mennesker med skizofreni. 

Læs mere om Verdens største undersøgelse af mennesker med skizofreni