06.01.2023

Psykiatrien har ca. 150 uddannelseslæger, der er i gang med deres specialelægeuddannelse i enten psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri. Antallet af uddannelseslæger stiger i de kommende år, og derfor har vi ansvaret for at være en attraktiv uddannelsesinstitution.  

- Vi står over for en stor uddannelsesopgave i Psykiatrien, da begge psykiatriske specialer har fået udvidet dimensioneringen af uddannelseslæger betragteligt, samt at manglen på speciallæger primært skal løses ved, at Psykiatrien selv uddanner motiverede og fagligt stærke speciallæger de kommende år. Hospitalsledelsen ønsker på den baggrund at styrke udviklingen og koordinering af den lægelig videreuddannelse på tværs af Psykiatrien. Erfaringer fra somatiske hospitaler i resten af landet viser, at en uddannelseskoordinerende overlæge er en afgørende faktor i denne proces, fortæller Jakob Paludan, der er lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Midtjylland. 

Zywias nye arbejdsopgaver

Som uddannelseskoordinerende overlæge skal Zywia hjælpe og inspirere vores afdelinger, så de fortsat holder deres høje standarder i organisering af uddannelse og i den læring, der foregår i det daglige kliniske arbejde.

Hun skal også arbejde for at skabe synergi ved at koordinere uddannelser på tværs af alle afdelinger – så vi får delt vores gode erfaringer med hinanden og sikrer et ensartet uddannelsesniveau for alle uddannelseslæger. Zywia vil arbejde tæt sammen med afdelingernes ledende overlæger med uddannelsesansvar og uddannelsesansvarlige overlæger.

Det er en helt ny funktionen, og vi skal derfor forme rammer og indhold med inspiration fra de øvrige hospitaler i Region Midtjylland - men med afsæt i Psykiatriens eget behov og udgangspunkt i Zywias store kendskab til både uddannelse og ledelse.

Zywia kender jo Psykiatrien, da hun indtil oktober 2022 var cheflæge i Regionspsykiatrien Horsens. Hun tiltræder i sin nye funktion den 1. februar 2023.