23.10.2023

Det bedste læringsmiljø

I Psykiatrien i Region Midtjylland vejleder vi mere end 1000 studerende, der er i praktik på vores afdelinger. For at sikre høj kvalitet og et attraktivt læringsmiljø mødtes alle Psykiatriens vejledere til en fælles temadag.

150 vejledere fra hele Psykiatrien i Region Midtjylland var tirsdag den 25. september til en fælles udviklingsdag. På programmet var bl.a. tvivl som et læringsredskab og psykologisk tryghed.

Maria Brenfeldt Martinussen er en del af vores uddannelsesteam i Psykiatristaben og har været med til at arrangere dagen. 

Vores vejledere er med til at uddanne fremtidens sygeplejersker, pædagoger, sundhedsadministrative koordinatorer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. De har en meget vigtig rolle i forhold til at skabe den mest optimale læring ude i afdelinger. Temadagen har derfor vidensdeling og faglig sparring på tværs som omdrejningspunkt, så vi hele tiden udvikler det læringsmiljø, vi tilbyder de studerende.

Tvivl og psykologisk tryghed

Der er et stort læringspotentiale i tvivl. Det var overskriften for Britta Møllers, pædagog og cand.mag i læring og forandringsprocesser, ph.d.-afhandling. Pointerne præsenterede hun på temadagen.

- Vi kan alle opleve tvivl i vores arbejdsliv - men for at lære må vi have modet og trygheden til at vedkende os tvivlen og dele den med andre, fortalte Britta Møller.

Hun inspirerede vejlederne til aktivt at bruge tvivl som et redskab til at igangsætte og fællesgøre læring, når der opstår problemstillinger i det daglige arbejde. Men for at skabe et godt læringsmiljø skal der også være psykologisk tryghed.

Temadagen bød derfor på workshops, hvor vejlederne skulle arbejde med psykologisk tryghed i vejledermiljøet. Formålet var at give nye perspektiver og redskaber til at fremme trygheden og det gode læringsmiljø i hjemme i afdelingerne.  

Temadagen for vejledere er en årlig tilbagevende begivenhed. Vi glæder os allerede til næste temadag for vejledere.