Værktøjskassen indeholder links til fagligt og uddannelsesmæssigt relevante hjemmesider. De til enhver tid gældende instrukser for afdelingen findes i eDok og det er ansattes eget ansvar at kende til disse instrukser.

Links gennemgås hver 4. uge m.h.t. gyldighed. Oplever du et link, der ikke virker, skal du henvende dig til UKYL Markus Lind Østermark eller Christian Noe Weis eller skrive til funktionspostkassen PS AUHP AFP UKYL

Undervisningsplan i Afdeling for Psykoser


 Faste lægemøder i Afdeling for Psykoser