Nyhedercards - desktop (10).png

18.10.2023

I Klinik 2 i regionspsykiatrien i Randers vil de gerne have flere til at sige ja til psykoedukation, bl.a. patienter med skizofreni. Susanne Olesen, der er sygeplejerske og gruppeleder for psykoedukationshold, fortæller:

- Skizofreni er en kompleks lidelse, og psykoedukation spiller en væsentlig rolle i forhold til at give patienterne mere viden og forståelse for deres sygdom, og de udfordringer de kan møde.

Hun forklarer, at de i Klinik 2 oplever, nogle patienter takker nej til tilbuddet om psykoedukation pga. fordomme og misforståelser. Men det vil de nu til livs, ved at styrke den information, patienterne får.

Tryghed omkring behandlingstilbud

Den nye informationsvideo om psykoedukation adresserer de barrierer og bekymringer, de i Klinik 2 oplever, patienterne har.

- Vi vil gerne sikre, at vores patienter føler sig trygge i forhold til at deltage i psykoedukation. Vi ved f.eks., det kan være en udfordring for nogle at møde op. Derfor er et element i videoen at vise vores omgivelserne frem, fortæller Susanne Olesen.

Ud over omgivelserne indeholder den nye informationsvideo også udvalgt information om psykoedukationsforløbet samt et kort interview med en tidligere patient, der har haft stor gavn af at deltage i psykoedukation. Informationsvideoen bliver fremadrettet et element i samtalen mellem patienter og behandler. Derudover ligger informationsvideoen sammen med patientvejledningen på hjemmesiden her.